Zwroty i reklamacje

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat 

…………………………………………………………………………………………………………………..

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

 • Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

 • Data

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

*) Niepotrzebne skreślić.

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 • Prawo odstąpienia od umowy
 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), z podaniem Państwa nazwiska, pełnego adresu pocztowego oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl