Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU "Przywróć komfort swojej skórze razem z nami z okazji #backtoschool”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 3 NAGRODY

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Przywróć komfort swojej skórze razem z nami z okazji #backtoschool

2. Organizatorem Konkursu jest Fractal Solutions sp. z o.o., ul. Sienna 72 lok. 8
00-833, Warszawa, NIP 5272960840.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na stronie Instagram.com oraz facebook.com w dniach 10.09.2021 – 18.09.2021.

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną do 20.09.2021 na relacji („story”) oraz w poście na profilu https://www.instagram.com/back.to.comfort
https://www.facebook.com/backtocomfort.dermo

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Fractal Solutions sp. z o.o., nie jest członkiem rodziny pracownika Fractal Solutions sp. z o.o.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b)osoba biorąca udział w Konkursie musi spełniać założenia konkursowe wymienione w treści konkursowego posta tj.

-obserwować profil społecznościowy @back.to.comfort (https://www.instagram.com/back.to.comfort)

- wstawić komentarz w dniach 10.09.2021 -18.09.2021 pod postem konkursowym opublikowanym 10.09.2021 dotyczący poniższej tematyki:
1. „Opisz swój największy fail pielęgnacyjny za szkolnych czasów w komentarzu pod tym postem - chcemy go poznać!”

- udostępnić post na swojej relacji („story”) na profilu na stronie instagram.com z oznaczeniem profilu @back.to.comfort (https://www.instagram.com/back.to.comfort/ https://www.facebook.com/backtocomfort.dermo)

3. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do przesłanych zdjęć oraz treści.

§ 3 NAGRODY

1. Sponsorem nagród jest Symbiosis sp z o.o. Laboratorium kosmetyczne, ul. Rubież 46H, 61-612 Poznań, ul. Rubież 46H, NIP: 7811847722

2. Nagrodą w konkursie są 3 zestawy (po 1 zestawie o wartości 288 zł brutto każdy dla 3 zwycięzców). W skład każdego zestawu wchodzi:

  • Cistacea-M żel micelarny do cery trądzikowej i wrażliwej, 200 ml
  • Cistacea-M tonik micelarny, 200 ml
  • Cistacea-M normalizujące serum, 30 ml
  • Cistacea-M krem nawilżający, 50 ml

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis INSTAGRAM lub FACEBOOK wciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres zamowienia@backtocomfort.pl z “KONKURS BACK TO COMFORT #backtoschool” jako tytułem wiadomości email w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Jeśli Laureat nie powiadomi o wymienionych w punkcie 5 informacjach, Fractal Solutions sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wytypowania nowego Laureata w ciągu 3 dni od daty przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Fractal Solutions sp. z o.o., na adres wskazany przez Laureata na terenie Polski w ciągu 14dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Fractal Solutions sp. z o.o..

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii wpisów konkursowych w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych Organizatora.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgoda na udostępnienie oraz podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody, a następnie usunięte całkowicie w terminie 7 dni od potwierdzenia dostarczenia przesyłki wg trackingu Poczty Polskiej.

3. Organizator podporządkowuje się regulacjom RODO, stosując politykę prywatności: https://backtocomfort.pl/strona/polityka_prywatnosci

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na Story na profilu na Instagramie @back.to.comfort (https://www.instagram.com/back.to.comfort/).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl